Buod ng ang paglilitis ni mang serapio

Igalang mo itong hukuman ginoo. Titindig ang tatlong saksi Hukom: Sa pagbukas ng baul, walang nakitang mahahalagang bagay dito maliban sa isang lumang manika na tinatawag ni Serapio na "Sol".

Dadaluhungin kaagad ni Serapio ang Ikalawang Tagapagtanong Serapio: Hahawakan ng mga Bantay si Serapio at hihilahin sa sulok ng acting area sa gawing kaliwa ng lugar ng mga Pulubi. Sa mga Bantay hawakan ninyo siya! Titindig ang dalawang Pilay Ikalawang Tagapagtanong: Akala ninyo ay nahuli na ninyo ako, ano?

Nang malaman ito ng lahat, ay lalo pang kinutya ng buong federacion si Serapio, at hinagis-hagis pa ang manikang anak ni Serpio. Lalakad ang tatlong saksi sa plataporma. Sa tatlong saksi Kayo na naman?

Ang Paglilitis ng Mang Serapio Pinapakita sa dulang ito ang kayupan at paglalapastangan ng tao sa kapwa niya tao at ang pagasang nagtatago sa bawat pangyayari maging ito man ay masama o nakadudurog-puso.

Huwag kang magsalita nang ganyan sa harap namin.

Ginoong Serapio, pinagbibintangan kita ng krimen ng pag-aaruga ng bata. Bibigkasin nang sabayang sumusunod na talumpati. Sa mga bantay Nasaan sila? Kung sila ang nagsisinungaling, sila ang paparusahan, ngunit kung ikaw ang sinungaling — Sa mga Pulubi Pumaritosa harap ang tatlong saksi.

Sa lood daw ng baul makikita ang lahat ng mga lumang damit at kagamitan ni Serapio pati na rin ng kanyang anak. Ngunit nakita ba ninyo ang anak niya? Subalit handa ang hukom sa pagtutuol na ito ni Mang Serapio sapagkat nagpatawag na ito ng tatlong saksi na siyang di umano ay nakakita sa batang inaalagaan ni Serapio.

Dalawang linggo silang nagbantay. Sa bandang huli ay napagalaman na wala na palang asawa si Serapio at ang kaisa-isang anak nito ay tatlong taon na palang patay sapagkat ito ay nasagasaan ng dyip.

Kayo na lang palagi ang nagpapabulag sa iba.

Pagdating sa hukuman, ay nagdala ito ng isang lumang baul na pagaari ni Serapio bilang ebidensya.ANG PAGLILITIS NI MANG SERAPIO Paglilitis. Mas lalong masaya sa Federacion.

Ang Paglilitis ni Mang Serapio is a play written by Paul Arvisu Dumol, currently an Economics professor at the University of Asia and the Pacific, during his high school years at Ateneo de Manila University.

Ang Paglilitis ni Mang Serapio as an Absurdist Play Ang Paglilitis ni Mang Serapio is a paradigm of an Absurdist Play. By definition, Absurdist Play/Fiction life without meaning, basing from the actions and events that follow through to a conclusion of a literary piece. Ang paglilitis ni mang serapio-paul arvisu dumolUnang Tagapagtanong: (Sa Ikalawang Tagapagtanong) O, sige mi-centre.comang Tagapagtanong: Sige.

(Lalakad sila sa harap ng kanilang mesa)Dalawang Tagapagtanong: (Sa mga manonood) Narito ho kayo upang panoorin ang isangpaglilitis, dahila‟y ang krimen ng isang pulubing huling- huli namin.

Mang Serapio is a beggar and a member of a federation and was accused because of breaking their rules. DalawangTagapatanong The Dalawang tagapagtanong are the two people who insist that Mang Serapio commit a mistake. Pinapakita sa dulang ito ang kayupan at paglalapastangan ng tao sa kapwa niya tao at ang pagasang nagtatago sa bawat pangyayari maging ito man ay masama o nakadudurog-puso.

Ang dulang ito ay umiikot sa paglilitis ng isang pulubing nagngangalang mi-centre.com kanyang pagkakasala: Pagaalaga sa isang.

Download
Buod ng ang paglilitis ni mang serapio
Rated 3/5 based on 13 review